Bakgrunn og aktiviteter

2022 - :

Rådgiver, NTNUs Brussel-kontor.

2017 - 2022: 

Internasjonal koordinator, NTNU i Gjøvik. 

Utdanningsbakgrunn:

MPhil - europeiske språk (UiO 2014; engelsk, tysk, russisk)

Master of Public Administration (Påbegynt, NTNU, 2021 - )