Bakgrunn og aktiviteter

Jo Røislien (1972) er førsteamanuensis II ved Institutt for matematiske fag. Røislien er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk, og har en doktorgrad i geostatistikk, begge fra NTNU. Jo Røislien er en profilert forsknings- og vitenskapsformidler. Han ledet det populærvitenskapelige programmet «Siffer» på NRK, og var første norske programleder på Discovery Channel.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner