Bakgrunn og aktiviteter

Hovedansvarsområder:

  • Internasjonalisering
  • Arbeidslivssamarbeid
  • Opptaksramme og koordinering av opptak på fakultetsnivå
  • Statistikk og styringsdata

Instituttkontakt for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner