Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Programkonsulent for det 2- og 5-årige masterprogrammet i bioteknologi (MSBIOTECH, MBIOT5):

 • Studieveiledning og informasjonsarbeid
 • Utdanningsplaner og vitnemål
 • Permisjoner og søknad om deltidsstudium
 • Forhåndsgodkjenning av studieopphold i utlandet, innpassing av ekstern utdanning
 • Utdanningskvalitet - melding om kvalitet i utdanningen
 • Studieplanarbeid
 • Opptak til 2-årig master i bioteknologi (MSBIOTECH)
 • Sekretær for studieprogramrådet i bioteknologi

Instituttkonsulent ved Insitutt for Bioteknologi og matvitenskap:

 • Administasjon av emner (TBT, BT)
 • Lokal administrativ støtte - Blackboard.
 • Registrering av godkjent obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver
 • Uttak og innlevering av masteroppgaver for MBIOT5, MSBIOTECH, MTKJ-BT, MIKJ-BT og MSAQFOOD
 • Undervisningsstøtte og utdanningskvalitet - melding om kvalitet i utdanningen
 • Lederstøtte

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner