Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder internasjonalisering, arbeidslivssamareid, og statsitikk og styringsdata.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner