Bakgrunn og aktiviteter

Hovedansvarsområder:

  • Internasjonalisering
  • Arbeidslivssamarbeid
  • Fastsetting av opptaksramme, koordinering av opptak til grunnstudier og masterstudier
  • Statistikk og styringsdata
  • Studentrekruttering, deltar i fakultetsadministrasjonenes studentrekrutteringsteam

Instituttkontakt for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner