Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på ekstracellulære interaksjoner i brystkreft. Nephronectin (Npnt) er et ekstracellulært protein, som er fraværende i normalt brystvev, men som er sterkt uttrykt i brystkreft. Det helhetlige målet med dette PhD-prosjektet er å karakterisere og forstå funksjonen av dette proteinet i utvikling av brystkreft og metastase.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner