Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er:

 • Skrankearbeid
 • Veiledning
 • Utlån og fjernlån
 • Katalogisering av musikkmateriale
 • Klassifikasjon av musikkmateriale

 

Jeg sitter i følgende grupper:

 • Leder for Oria-arbeidsgruppe ved NTNU UB
   
 • Gruppe for utvikling av nettsider ved NTNU Universitetsbiblioteket,
  Seksjon for Humaniora og Samfunnsvitenskap

 

Artikler

Kompetanse og bibliotekene (Bok og bibliotek nr. 2, 2005)