Bakgrunn og aktiviteter

Lege og ph.d.-stipendiat som forsker på sammenhengen mellom psykiske symptomer og en gruppe immunmarkører (cytokiner). Engasjert i å forstå hvordan kroppen, via immunsystemet, kan påvirke hjernen og gi psykiske plager.

Bakgrunn:

  • Cand.med. NTNU 2014
  • Lege i spesialiseirng i psykiatri (2016- d.d.)
  • Doktorgradsstipendiat ved NTNU fra 2019

Doktorgrad:

Jeg ønsker med min doktorgrad å avklare om enkelte psykiatriske symptomer og tegn kan være assosiert med endrede nivåer av cytokiner.

Fram til nå har det vært et betydelig antall publikasjoner som har vist at enkelte psykiatriske diagnosegrupper har endrede cytokinnivåer sammenlignet med friske kontroller. På tross av dette har man ikke klart å konkludere med at enkelte cytokiner er diagnosespesifikke. Vi håper at vi med å se på enkeltsymptomer istedenfor diagnosegrupper kan identifisere hvilke pasientgrupper som har immunendringer. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018