Bakgrunn og aktiviteter

I min 20% stilling ved RKBU Midt-Norge veileder eller biveileder jeg ph.d.-kandidater og samarbeider med kollegaer på diverse forskningsprosjekt.

Jeg er ellers Distinguished Professor i psykologi ved Universitetet i Calinfornia, Merced, og leder ph.d.-programmet i psykologi der.

Temagruppe

Jeg deltar i de 3 temagruppene etter invitasjon og behov.

Bakgrunn
  • PhD i klinisk psykologi fra Purdue University, United States, 1981.
  • Har hatt fakultetsstillinger ved University of Southern California og University of Alabama at Birmingham før jeg kom til UC Merced i 2007.
Faglige interesser
  • Helseforskjeller blant barn og ungdom relatert til etnisitet og sosial klasse
  • Helserisikooppførsel blant ungdom
  • Risiko og resiliensfaktorer blant sårbare barn og ungdommer
  • Forebygging av utviklingsproblem
  • Longitudinelle studier
Pågående prosjekter / tjenestestøtte
  • Ungdom og psykisk helse
  • Hel-BUP og St. Olav BUP-studier
  • Ungdom i bolig ungdomsomsorg

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner