Bakgrunn og aktiviteter

Primær forskningsinteresse siden slutten av 1980-åra har vært samfunnsvitenskapelig forskning om funksjonshemming, og særlig i skjæringspunktet mellom politikk og forskning. Størstedelen av min faglige produksjon er innenfor det som er kalt problemorientert empirisme - praktisk empirisk forskning om sosiale problemer. Det har handlet om integrering og institusjonsavvikling, barn og voksne, arbeid og skole, og om politiske reformer og tiltak. Jeg har sittet i tre offentlige utvalg som har utredet politikken overfor funksjonshemmete, satt fire år i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og var leder av Statens Råd for Funkjonshemmete. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Tøssebro, Jan. (2019) Hverdag i velferdstatens bofellesskap. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-03238-2.
  • Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian. (2014) Oppvekst med funksjonshemming. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45898-7.
  • Tøssebro, Jan. (2010) hva er funksjonshemming. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215014227.
  • Tøssebro, Jan. (2009) Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01439-5.

Del av bok/rapport

  • Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian. (2019) Disability. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.
  • Tøssebro, Jan; Wendelborg, Christian. (2018) Idealer og realiteter - perspektiv og eksempel fra forskning om funksjonshemming. Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning.
  • Siska, Jan; Beadle-Brown, Julie; Kanova, Sarka; Tøssebro, Jan. (2017) Active Citizenship through community living : a muliti-level perspective. The Changing Disability Policy System: Active Citizenship and Disability in Europe Volume 1.
  • Tøssebro, Jan; Hvinden, Bjørn. (2017) Operational definitions of disability: Usable in comparative research on Active Citizenship?. The Changing Disability Policy System: Active Citizenship and Disability in Europe Volume 1.
  • Tøssebro, Jan. (2015) Disabled Children and Welfare Policy en the Nordic Countries : Historical Notes. Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging.