Jan Tøssebro

Professor Institutt for sosialt arbeid
73591720 90954123
Dragvoll allé 38B, Samfunnshuset * A101

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner