Bakgrunn og aktiviteter

Primær forskningsinteresse siden slutten av 1980-åra har vært samfunnsvitenskapelig forskning om funksjonshemming, og særlig i skjæringspunktet mellom politikk og forskning. Størstedelen av min faglige produksjon er innenfor det som er kalt problemorientert empirisme - praktisk empirisk forskning om sosiale problemer. Det har handlet om integrering og institusjonsavvikling, barn og voksne, arbeid og skole, og om politiske reformer og tiltak. Jeg har sittet i tre offentlige utvalg som har utredet politikken overfor funksjonshemmete, satt fire år i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og var leder av Statens Råd for Funkjonshemmete. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner