Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2013) Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1446-4.
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2013) Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 2013. ISBN 978-82-450-1445-7.
  • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. (2008) Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB. 2008. ISBN 9789144047805.
  • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. (2008) Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisasjon og ledelse. Hans Reitzels Forlag. 2008. ISBN 9788741251370.
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2007) Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 9788245005189.
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2007) Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 9788245005172.
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2007) Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 9788245005172.
  • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan. (2007) Hvordan organisasjoner fungerer - arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 9788245005189.
  • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar. (2002) Hvordan organisasjoner fungerer. 2002.