Jan Myrheim

Professor Institutt for fysikk
73593653
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E5-102

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Myrheim, Jan; Rue, Håvard; Bugge, Lars. (1992) A simple algorithm for large, non-linear or singular least squares problems. 1992. Report.

Del av bok/rapport

  • Myrheim, Jan. (1999) Anyons. Topological aspects of low dimensional systems. 1998 Les Houches Session LXIX.

Rapport/avhandling

  • Dahl, Geir; Leinaas, Jon Magne; Myrheim, Jan; Ovrum, Eirik. (2006) A tensor product matrix approximation problem in quantum physics. 2006.