Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder: 

  • Operativ prosjektleder for samlokaliseringsprosessen ved IDI
    • fagmiljøet og administrasjon på Kalvskinnet skal samlokaliseres med resten av instituttet på Gløshaugen.
  • Dialog og kommunikasjon med ansatte- og studentrepresentanter
  • Koordinering og prosjektoppfølging knyttet til samlokaliseringsprosessen ved IDI
  • Oppfølging av drifts- og bygningsrelaterte oppgaver
  • Samarbeid og tett dialog med byggeprosjektets prosjektleder og campusprosjektet

 

Andre oppgaver:

  • Koordinering og administrasjon av studentoppgaver (i hovedsak bachelor) ved IDI, fagenhet for Anvendt IT