Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sharma, Puneet; Nilsen, Jan Harald; Skramstad, Torbjørn; Alaya Cheikh, Faouzi. (2010) Evaluation of Geometric Depth Estimation Model for Virtual Environment. Norsk Informatikkonferanse.
  • Bakken, Rune Havnung; Eilertsen, Bjørn Gunnar; Matus, Gustavo Ulises; Nilsen, Jan Harald. (2009) Semi-automatic Camera Calibration Using Coplanar Control Points. Norsk informatikkonferanse NIK 2009.

Rapport/avhandling