Bakgrunn og aktiviteter

Iver Johnsen

Campussamling 

Prosjekttillitsvalgt oppnevnt av UniO, Akademikerne, LO og YS