Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Bonesrønning, Hans; Vaag Iversen, Jon Marius; Pettersen, Ivar. (2011) Antall enkeltvedtak i grunnskolen øker - til fordel for elever som ikke mottar spesialundervisning?. Utdanning 2011: veien til arbeidslivet.

Rapport/avhandling

 • Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar. (2014) Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV) 20. november 2012. 2014. ISBN 9788214056792. SINTEF Rapport (A26086).
 • Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar. (2014) Polikliniske pasienter i TSB 2013. 2014. ISBN 9788214057034. SINTEF Rapport (A26395).
 • Ose, Solveig Osborg; Ådnanes, Marian; Pettersen, Ivar. (2014) Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2013. SINTEF akademisk forlag. 2014. ISBN 978‐82‐14‐05699‐0.
 • Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar. (2010) Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet. 7/10. 2010. ISBN 978-82-8150-079-2.
 • Bonesrønning, Hans; Iversen, Jon Marius Vaag; Pettersen, Ivar. (2010) Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner. Analyse av nasjonale prøver 2008. 1/10. 2010. ISBN 978-82-8150-068-6.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Lilleeng, Solfrid Elisabeth; Pettersen, Ivar. (2010) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008: Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2010. ISBN 978-82-14-04786-8.
 • Ose, Solveig Osborg; Haus, Silje Reve; Pettersen, Ivar; Jensberg, Heidi; Paulsen, Bård. (2009) Mestring ogtrivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner. 2009. ISBN 978-82-14-04805-6.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Pettersen, Ivar; Kalseth, Jorid. (2009) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2007.Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2009. ISBN 978-82-14-04678-6.
 • Pettersen, Ivar. (2009) Health and anthropometric features as determinants of annual income in Norway. 2009. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (9/2009).
 • Pettersen, Ivar. (2009) Parental income and risk behaviour as determinants of adolescent health. 2009. Working Paper Series at Department of Economics, NTNU (10/2009).
 • Pettersen, Ivar; Johansen, Kåre. (2009) The relationship between helat and incom in Norway. A search for a causal link. 2009.
 • Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar; Kalseth, Jorid. (2006) Opptrappingsplan for psykisk helse: Utvikling i kommunale brukerrater og dekningsgrader fra 2001-2004. 2006. ISBN 9788214042382.
 • Andersson, Helle Wessel; Ose, Solveig Osborg; Pettersen, Ivar; Røhme, Kjerstina; Sitter, Marit; Ådnanes, Marian. (2005) Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet til barn og unge. 2005.