Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Eikerol, Magnar; Moe, Ivar. (2013) Sårbarhet, off-grid og biobrensel-basert mikro CHP-anlegg, Høgskolen i Gjøvik. 2013. ISBN 978-82-93269-45-8. Høgskolen i Gjøviks rapportserie (6).
  • Sørensen, Ole Jakob; Hofstad, Ole; Moe, Ivar; Stang, Bjørn. (2001) Framtidig dimensjonering, innhold og arbeidsfordeling i høgere skogutdanning i Norge : utredning fra skogutdanningsutvalget. 2001. ISBN 8274562291. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag (111).