Bakgrunn og aktiviteter

Ivar Jensås har vært Administrasjonssjef ved Vitenskapsmuseet siden 1. oktober, 2010

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for oppfølging av museets planarbeid, kvalitetssikring og rapportering
 • Strategiplanlegging
 • Handlingsplaner
 • Arealplanlegging
 • Økonomi- og budsjettplanlegging

Bakgrunn

 • Fagansvarlig administrasjon (Administrasjonssjef) ved Trondheim eiendom (2007-2010)
 • Fagansvarlig økonomi (økonomisjef) ved Trondheim eiendom (2007)
 • Administrasjonssjef ved Statsbygg Midt-Norge (2000-2007)
 • Førstekonsulent økonomi ved Statsbygg Midt-Norge (1999-2000)
 • Studiekonsulent (50 % stilling) ved NTNU Vitenskapsmuseet (1998)
 • Førstekonsulent ved Malvik, Selbu og Tydal Revisjonsdistrikt (1997-1998)
 • Distriktsrevisjon (faglig og administrativ leder) ved Selbu og Tydal Revisjonsdistrikt (1994-1996)
 • Førstekonsulent økonomi ved NTNU Vitenskapsmuseet (1992-1996)
 • Revisjonsmedarbeider ved Ugland Revisjonsselskap (1986-1992)

Utdanning

 • Candidatus Philologiae,    NTNU, Trondheim (1998)
 • Candidatus Magistrii, NTNU, Trondheim  (1996)
 • Høgskolekandidat TØH i revisjonsfag 3. årig regnskap og revisjon ved Trondheim Økonomiske Høgskole (1990)
 • 2. årig studium i økonomi- og administrasjon ved Nord - Trøndelag Distriktshøgskole (1986) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Berge, Ragnhild; Jensås, Ivar Margido. (2012) Mer enn 1000 år gamle graver i utmarka. I: Ålenkalenderen 2013. 2012.