Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er Phd stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg har en BA i antropologi og MA i samfunnsfag fra Universitetet i Amsterdam. Jeg har tidligere jobbet som forsker og prosjektkoordinator med temaer som sosial inkludering, human security og likestilling.

Faglige interesser:

  • Bærekraftige overgangsstrategier
  • Miljøkunnskap
  • Byutvikling
  • Miljøvennlig transport
  • EU integrasjon

Mitt doktorgradsprosjekt:

Arbeidstittelen til avhandling min er "Sustainable Transition through Transformed Transportation" og hovedmålet er å utforske hvordan bærekraftige overgangsstrategier blir gjennomført i urban transport. Jeg er interesser i sosio-tekniske montasjer av ulike transportsystem, spesielt i forhold til hvordan miljøkunnskap blir redegjort for i denne prosessen. Jeg utforsker herved hvordan endringer i retning av mer miljøvennlige mobilitet uføres i hverdagspraksiser.

Det urbane caset for mitt prosjekt er Beograd, hovedstaden i Serbia. Beograd prøver å gjenvinne sin status som europeisk metropol, mens EU integrering har vektlagt bærekraftige overgangsstrategier i landet. I denne sammenhengen forsker jeg på tre ulike transportsystemer - parkering, sykling og t-banesystemet. Ved hjelp av kvalitative forskningsmetoder gjennomfører jeg semi-strukturerte intervju med et bredt spekter av aktører fra transport planeleggingsmiljø, samt etnografisk arbeid i form av observasjoner og skygging.

Medlem av:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Suboticki, Ivana; Rob, Hagendijk. (2010) Reform in Contention: Struggles between Economy and Conservation in a Changing Political Landscape. 2010.