Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier der jeg blant annet studerer sosial inkludering og likestilling i prosesser knyttet til energiomstillinger og høyere utdanning. Mine mest sentrale interesseområder innen forskning tilhører altså to ulike, men tilknyttede forskningsfelt. Det første prosjektet er en studie av kjønnsbalanse blant universitetsprofessorer med et spesifikt fokus på NTNU. Hovedmålet er å utforske hvordan kjønnsubalanse skapes i såkalte kunnskapende livsrom og hvordan universitetsansatte navigerer i disse arenaene. Det andre forskningsfeltet knytter seg til energiomstillinger, spesielt avkarbonisering av transport. Her er jeg spesielt interessert i komplekse omstillingsstrategier og hverdagspolitikk. På begge forskningsområdene undersøker jeg hvordan ulikheter blir produsert i skjæringspunktet mellom hverdagsliv, materialitet og institusjonelle anordninger.

Bakgrunn:

Jeg har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier. I doktorgradsavhandlingen min undersøkte jeg sammenhengen mellom politikk og transportteknologiutvikling i Beograd i Serbia. For øvrig har jeg bakgrunn innen sosiologi og antropologi. Jeg har fullført en master i samfunnsvitenskap og en bachelor i antropologi fra universitet i Amsterdam i Nederland. Før jeg begynte på doktorgraden, jobbet jeg dessuten som forsker og prosjektkoordinator i en Beogradbasert tenketank som arbeider med spørsmål knyttet til sosial inkludering, human security og likestilling i Sørvest-Europa.

Pågående prosjekt:

 • Læring fra tiltak for likestilling og kjønnsbalanse (Balanselæring)
 • Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces (GENDIM)
 • Energy Social sciences & Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan (Energy-SHIFTS)

Tidligere prosjekt:

 • Evaluering av bruken av NTNUs midler til likestilling og mangfold
 • Sustainable Transition through Transformed Transportation (PhD project, Faculty of Humanities)
 • Bringing Environmental Knowledge into Action (BREV)
 • Center for Sustianable Energy Studies (CenSES)

Undervisning:

 • KULT3307 - Prosjektledelse og prosjektdesign
 • KULT3391 – Masterseminar om vitenskapelig skriving

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; Hustad, Jonas Langset. (2018) Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift. Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift

Bøker

 • Marija, Babovic; Olivera, Vukovic; Suboticki, Ivana. (2013) Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou [Gender mainstreaming at the local level]. 2013. ISBN 978-86-89515-03-9.
 • Marija, Babovic; Suboticki, Ivana. (2013) Rodni aspekti zdravstvenih i socijalnih rizika partnerki injektirajucih korisnika dorga [Gender aspects of health and social risks of female partners of injecting drug users]. 2013. ISBN 978-86-913917-6-8.

Rapport/avhandling