Bakgrunn og aktiviteter

Gruppeleder Forvaltning

Ansvarsområder:

 • Koordinering, veiledning og personalledelse for gruppe Forvaltning med arbeidsområder:
  • Registrering og fordeling av dokumentasjon
  • Skanning
  • Offentlig journal
  • Ivareta DOKU sin rolle i innsynssaker
  • Kvalitetssikring før arkivering
  • 2. linje brukerstøtte
 • Saksbehandling og utredning
 • Koordinator for gruppe Kvalitetssikring:
  • Kvalitetssikring og publisering av offentlig journal

Utdanning:

 •  Bedriftsøkonom Handelshøyskolen BI
 • Årsstudium Juss ved Høgskolen i Molde
 • Organisasjonsledelse ved Høgskolen i Molde

Annen relevant erfaring:

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning siden 2017

Dokumentsenteret ved Det humanistiske fakultet, 2010-2016

Økonomiseksjonen ved Det humanistiske fakultet, 2001-2010

Ansatt ved NTNU siden 1995 ved henholdsvis ISS og ISL