Bakgrunn og aktiviteter

Dette er mine hovedoppgaver

 • utrednings- og forvaltningsoppgaver med vekt på fakultetets regelverk innen studieområdet
 • planlegging og koordinering av opplæringstiltak
 • koordinator for Studieadministrativt forum ved SU-fakultetet 
 • klagebehandling
 • kontaktperson for skikkethetsarbeid og spørsmål om politiattester
 • sekretær for Utdanningsutvalget ved SU-fakultetet
 • instituttkontakt for Institutt for sosialt arbeid

Du kan også spørre meg om

 • studieplanarbeid
 • studieprogramledelse
 • regelverk i høyere utdanning
 • klarspråk

 

Utdanningsbakgrunn

 • Master i nordisk språkvitenskap fra NTNU (2008)

Aune, I. (2008). "Behovet Er Jo Der. Det Er Det Mange Som Ser. Men Problemet Er Jo å Få Folk Til å Melde Seg På" : Om Lese- Og Skriveopplæring I Arbeidslivet, VI, 96.

 • Forvaltningsrett og juridisk metode, 30 sp, fra Høgskolen i Molde (2012)
 • Kompetanseledelse og læringskultur, 7,5 sp, fra BI (2020)