Bakgrunn og aktiviteter

Dette er mine hovedoppgaver

  • utrednings- og forvaltningsoppgaver med vekt på fakultetets regelverk innen studieområdet
  • planlegge og koordinere opplæringstiltak
  • koordinering av studieadministrativt forum
  • klagebehandling
  • kontaktperson for skikkethetsvurderinger og politiattester
  • sekretær for Utdanningsutvalget ved SU-fakultetet

Du kan også spørre meg om

 

Utdanningsbakgrunn

  • Master i nordisk språkvitenskap fra NTNU (2008)

Aune, I. (2008). "Behovet Er Jo Der. Det Er Det Mange Som Ser. Men Problemet Er Jo å Få Folk Til å Melde Seg På" : Om Lese- Og Skriveopplæring I Arbeidslivet, VI, 96.

  • 30 studiepoeng forvaltningsrett og juridisk metode fra Høgskolen i Molde (2012)