Bakgrunn og aktiviteter

Forsker i CAIR-gruppa (LBK), fokus på mekanismer og karakteristiske egenskaper ved det medfødte immunforsvarets respons til luftveisvirus som utløser inflammasjon og sykdom hos barn.

Curriculum Vitae

  • Visiting Researcher ved Istituto Clinico Humanitas, Humanitas University 2017 - nå
  • Researcher ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU 2014 - nå
  • Førsteamanuensis II i Immunologi ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU 2013 - nå
  • Post doktor ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU 2010-2014
  • Avdelingsingeniør ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU, 2009-2010
  • Forskningsopphold i Egil Liens lab, Division of Infectious Diseases and Immunology, UMass, 2006
  • PhD i Molekylær Medisin i Marit W. Anthonsens lab, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU, 2004-2008
  • Avdelingsingeniør ved Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, NTNU, 2003-2004
  • Sivilingeniør i Bioteknologi ved Universitetet i Tromsø, 2002

 

Forskningsinteresse

Infeksjoner forårsaket av virus er ofte forbundet med høy dødelighet og utgjør en betydelig global trussel. Kroppens første møte med patogene er mediert av det medfødte immunforsvaret som setter i gang en initial immunrespons. Vår forskning er fokusert på den molekylære samhandlingen mellom virus og komponenter i det medfødte immunforsvaret. Vi ønsker å forstå de basale mekanismene for hvordan celler tar seg av infeksiøse virus, og hvordan virus modifiserer cellers molekylære maskineri til egen fordel. Denne typen kunnskap kan potensielt være avgjørende for utvikling av nye vaksiner og behandlingsformer.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Johnsen, Ingvild Bjellmo; Anthonsen, Marit Walbye. (2009) Intracellular signaling mechanisms in the innate immune response to viral infections. 2009. ISBN 978-82-471-1624-1.