Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, senter for teknologi og samfunn. Er utdannet master i sosiologi ved NTNU. 

Er tilknyttet forskningssenteret Centre for Intelligent Electricity Distribution (FME CINELDI), samt  Centre for Sustainable Energy Studies (FME CenSES). Forsker på energiforbruk og forbrukerfleksibilitet fra et samfunnvitenskaplig perspektiv ved bruk av kvalitative forskningsmetoder.

Faglige interesser

 • Teknologi- og vitenskapsstudier
 • Sosiologi
 • Energiforbruk og fleksibilitet
 • Energiomstilling og rettferdighet 
 • Kunnskapsutvikling
 • Brukerperspektiv
 • Tverrfaglighet
 • Forskningspolitikk

Faglige aktiviteter 

 • 2020 - : Redaksjonsmedlem i Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS)
 • 2017-2018: President i doktorgradkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Fjellså, Ingvild Firman; Karlsen, Maria Louise. (2016) Diagnostiseringen av ADHD. ADHD og det disiplinerte samfunn.

Rapport/avhandling

 • Fjellså, Ingvild Firman; Tjora, Aksel. (2016) De usynlig syke : en kvalitativ studie av interaksjonsskjerming, forventninger og biografiske opprykk blant langtidssykemeldte på rehabiliteringsopphold. 2016.