Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, senter for teknologi og samfunn. Er utdannet master i sosiologi ved NTNU. 

Er tilknyttet forskningssenteret CINELDI (Centre for Intelligent Electricity Distribution), samt CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies). Forsker på samspill mellom mennesker og energikrevende aktiviteter og teknologier i norske husstander. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjellså, Ingvild Firman; Karlsen, Maria Louise. (2016) Diagnostiseringen av ADHD. ADHD og det disiplinerte samfunn.

Rapport/avhandling

  • Fjellså, Ingvild Firman; Tjora, Aksel. (2016) De usynlig syke : en kvalitativ studie av interaksjonsskjerming, forventninger og biografiske opprykk blant langtidssykemeldte på rehabiliteringsopphold. 2016.