Bakgrunn og aktiviteter

Ingvald Strømmen tiltrådte som dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi i 2005.

Ingvald Strømmen er professor ved institutt for energi- og prosessteknikk.

Bakgrunn

Ingvald Strømmen (født 1950) har en master fra NTH (1975) og doktorgrad fra Institutt for kuldeteknikk ved NTH (1980).

 • Instituttleder ved institutt for energi og prosessteknikk, NTNU (2002-2005)
 • Instituttleder ved institutt for kuldeteknikk, NTNU (1996-2002)
 • Professor ved avdeling for kuldeteknikk og institutt for energi- og prosessteknikk, NTH og NTNU (1993 - )
 • Førsteamanuensis ved avdeling for kuldeteknikk, NTH (1982)

Forskningsområder

 • Varmepumpe- og Kuldeteknikk
 • Næringsmiddelteknologi med vekt på tørking og avvanningsprosesser

Verv

 • Styremedlem SINTEF Energiforskning (2004-2005)
 • Styremedlem Leksvik Industriell Vekst A/S (2004-2007)
 • Medlem av "Hestnes-utvalget I. NTNU 2020-Eventuell samlokalisering" (2004-2005)
 • Medlem av "Hestnes-utvalget II. NTNU 2020 - Eventuell samlokalisering " (2005)
 • Styreleder i Technoport (2005-2009)
 • Medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil (velger styret) (2006 - )
 • Styremedlem i SINTEF Teknologi og samfunn (2006 -2012 )
 • Styremedlem i Aker Solutions Innovation Board (2011 - 2014)
 • Styremedlem i SINTEF Byggforsk
 • Styremedlem ved Technology Transfer Office, TTO ved NTNU

For mer informasjon, se Ingvald Strømmens CV til venstre under kontaktinformasjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Strømmen, Ingvald; Magnussen, Ola Magnus. (1994) Heat pump drying of bio-materials. Thermal processing of bio-materials.

Rapport/avhandling

 • Strømmen, Ingvald; Flesland, Ola; Nesse, Norvald; Hardarson, Vidar; Magnussen, Ola Magnus; Bolland, Olav; Bredesen, Arne Mathias; Slettedahl, Jøran; Kramer, Kjartan; Stene, Jørn; Song, Xiaomei. (1994) Kompendium i fag 65165 Næringsmiddelteknologi. 1994.