Bakgrunn og aktiviteter

Som bakgrunn har jeg en bachelor i biologi og MSc i zoofysiologi fra NTNU. Fra 1. januar 2015 startet jeg som stipendiat med et prosjekt innen barofysiologi hvor jeg fokuserer på akutte effekter av dykking. Jeg skal ved bruk av dyremodell studere effekten av hyperoksi og oksidativt stress på mitokondriefunksjon i hjertet. Prosjektet er finansiert av Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge (HMN) og Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) og har samarbeidspartnere ved akuttmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital og institutt for fysiologi ved universitetet i Split i Kroatia.   

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Eftedal, Ingrid; Jensen, Bjørn Munro; Lie, Ingunn. (2014) Heliox Saturation Diving to 500kPa. Effects of Saturation diving on Oxidative Stress in a Rat Model. 2014.