Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Bøker

  • Samset, Knut Fredrik; Bukkestein, Ingri. (2020) Hvordan stoppe dårlig begrunnete prosjekter på et tidlig tidspunkt. 2020. ISBN 978‐82‐93253‐92‐1.

Rapport/avhandling