Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er prosjektleder for universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune: https://www.ntnu.no/universitetsskole.

Jeg har mastergrad i kunnskapsledelse og har tidligere arbeidet med ledelse og skoleledelse ved Nord universitet, og før det som leder og lærer i skolen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stenøien, Ingrid. (2010) Lokale forhandlinger : en nyttig tidstyv?. Kompetent skoleledelse.