Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er for tiden ansatt ved Utdanning- og HR/ HMS seksjonen.