Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver: 

- del av fakultets si-fra mottak

- læringsstøtte

- utrednings- og høringsoppgaver