Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Finanger, Valdemar; Kvakland, Ingrid; Metlie, Roger; Larsen, Bjørn B.; Kristensen, Kurt-Even. (2007) Vurdering rundt studieretning Elektronikk og Teleteknikk. 2007.
  • Kvakland, Ingrid. (2004) FIR-filterets frekvensrespons. 2004.
  • Kvakland, Ingrid. (2004) IIR-filter. 2004.
  • Kvakland, Ingrid. (2004) z-transformasjon. 2004.