Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsprosjekt: Cameras and Kitchens: A critical study of the «women’s cinema» in Norway

Etter ti år med nærsagt total mannsdominans i ledende produksjonsroller i norsk film, spillefilmdebuterte Anja Breien, Nicole Macé, Laila Mikkelsen og Vibeke Løkkeberg i årene mellom 1971 og 1977. Disse filmskaperne har blitt omtalt som en «kvinnebølge» i norsk film, og spillefilmproduksjonen deres knyttes gjerne til «kvinnefilmen» – et begrep som raskt ble tatt opp i den samtidige norske filmkulturen. «Kvinnefilm» og «kvinners filmskapning» er ambivalente merkelapper som befinner seg i spennet mellom å være en politisk og symbolsk viktig og produktiv kategori, og en trang kjønnsbetegnelse. På forskjellige måter er dette tilstede i Breien, Løkkeberg, Macé og Mikkelsens filmskapning, og i deres tematisering av egen rolle og filmer.

I doktorgradsprosjektet mitt ønsker jeg å undersøker fremveksten av kategorien «kvinnefilm» i Norge på 1970- og 1980-tallet, og videre utforske denne historien i en internasjonal sammenheng og som del av en diskurs om film og feminisme. Prosjektets materiale består av spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm, arkivmateriale fra aviser, film- og kulturtidsskrift, filmhistorisk skriving, og intervjuer.

Doktorgradsprosjektet knytter seg opp mot Women’s Film and Television History Network, og ønsker også å bidra til initiativet Nordic Women in Film.

Forskningsinteresser:

  • Norsk filmhistorie
  • Feministisk historiografi
  • Kritisk teori
  • Filmteori

Bakgrunn:

Bachelorgrad i humanistiske fag med fordypning i filmvitenskap fra NTNU (2013), Master of Arts i Film Studies fra Columbia University (2015), med flaggskipstipend fra The Fulbright Foundation (2013). Jobbet som timelærer i filmvitenskaplige fag på bachelornivå på NTNU våren 2016. Styremedlem hos Minimalen Kortfilmfestival siden våren 2015.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner