Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsprosjekt: Cameras and Kitchens: A critical study of the «women’s cinema» in Norway

Etter ti år med nærsagt total mannsdominans i ledende produksjonsroller i norsk film, spillefilmdebuterte Anja Breien, Nicole Macé, Laila Mikkelsen og Vibeke Løkkeberg i årene mellom 1971 og 1977. Disse filmskaperne har blitt omtalt som en «kvinnebølge» i norsk film, og spillefilmproduksjonen deres knyttes gjerne til «kvinnefilmen» – et begrep som raskt ble tatt opp i den samtidige norske filmkulturen. «Kvinnefilm» og «kvinners filmskapning» er ambivalente merkelapper som befinner seg i spennet mellom å være en politisk og symbolsk viktig og produktiv kategori, og en trang kjønnsbetegnelse. På forskjellige måter er dette tilstede i Breien, Løkkeberg, Macé og Mikkelsens filmskapning, og i deres tematisering av egen rolle og filmer.

I doktorgradsprosjektet mitt ønsker jeg å undersøker fremveksten av kategorien «kvinnefilm» i Norge på 1970- og 1980-tallet, og videre utforske denne historien i en internasjonal sammenheng og som del av en diskurs om film og feminisme. Prosjektets materiale består av spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm, arkivmateriale fra aviser, film- og kulturtidsskrift, filmhistorisk skriving, og intervjuer.

Doktorgradsprosjektet knytter seg opp mot Women’s Film and Television History Network, og ønsker også å bidra til initiativet Nordic Women in Film.

Forskningsinteresser:

  • Norsk filmhistorie
  • Feministisk historiografi
  • Kritisk teori
  • Filmteori

Bakgrunn:

Bachelorgrad i humanistiske fag med fordypning i filmvitenskap fra NTNU (2013), Master of Arts i Film Studies fra Columbia University (2015), med flaggskipstipend fra The Fulbright Foundation (2013). Jobbet som timelærer i filmvitenskaplige fag på bachelornivå på NTNU våren 2016. Styremedlem hos Minimalen Kortfilmfestival siden våren 2015.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner