Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Open Science, Open Data, Open Access

  • Leder arbeidsgruppen NTNU Open Data

  • Oppfølging av NTNUs handlingsplan for åpne forskningsdata

  • Forskningsdata og datahåndteringsplaner

  • Bibliometri

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

  • Karlstrøm, Henrik; Heggland, Ingrid. (2018) Building library-based support structures for Open Science. The 39th Annual IATUL Conference . OsloMet - Storbyuniversitetet; Oslo. 2018-06-18 - 2018-06-21.

2015

2012

  • Hilt, Bjørn; Heggland, Ingrid; Aas, Oddfrid; Qvenild, Torgunn; Svendsen, Kristin V Hirsch; Syversen, Tore; Melø, Inger; Sletvold, Helge. (2012) Mulige senskader hos tannhelsepersonell etter kvikksølveksponering. Tidsskrift for Den norske legeforening. vol. 14 (132).

2011

2009

2008