Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet master i engelsk språk ved NTNU. I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg begrensninger for flytting i norsk og engelsk og hvor disse begrensningene oppstår. Særlig er jeg interessert i begrensninger knyttet til ulike adverbiale leddsetninger. Terje Lohndal og Andrew Weir er veiledere på prosjektet.

Jeg er tilknyttet til forskergruppa AcqVa og er representant for midlertidig ansatte i utvida ledergruppe ved instituttet. 

I tillegg underviser jeg i emner om engelsk språkvitenskap, og har praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU.

 

Jeg har tidligere jobbet som transkribør på LIA-prosjektet og RELEMAST (UiT).

 

Faglige interesser:

 • Syntaks
 • Flytting 
 • Øy-restriksjoner
 • Adverbiale øy-restriksjoner
 • Komparativ syntaks
 • Eksperimentell syntaks

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Bondevik, Ingrid. (2018) Investigating the universality of adjunct islands through formal acceptability experiments. - A comparative study of English and Norwegian. 2018.

Andre

 • Bondevik, Ingrid; Lohndal, Terje. (2022) Investigating relative clause dependencies into finite adjunct clauses in Norwegian. ConSOLE 30 . Nantes Université; Nantes. 2022-01-25 - 2022-01-27.
 • Bondevik, Ingrid. (2021) Exploring alternative explanations of the adjunct island. AcqVA lunch seminar ; 2021-03-15 - 2021-03-15.
 • Bondevik, Ingrid. (2021) Investigating relative clause dependencies into finite adjunct clauses in Norwegian. AcqVA lunch seminar ; 2021-09-15 - 2021-09-15.
 • Bondevik, Ingrid. (2021) Island hopping? Investigating the universality of adjunct islands in Norwegian. NoSLiP 2021 ; 2021-03-11 - 2021-03-11.
 • Bondevik, Ingrid; Kush, Dave Whitney; Lohndal, Terje. (2021) Investigating relative clause dependencies into finite adjunct clauses in Norwegian. AMLaP 2021 ; 2021-09-02 - 2021-09-04.
 • Bondevik, Ingrid. (2019) Norsk øyhopping? Topikalisering ut av adverbiale leddsetninger i norsk. MONS18 ; 2019-11-27 - 2019-11-29.