Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Jeg er utdannet master i engelsk språk ved NTNU. I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg ulike begrensninger for flytting i norsk og engelsk og hvor disse begrensningene oppstår. Prosjektet innebærer også bruk av statistiske læringsmodeller for å bedre forstå opphavet til begrensningene. Jeg er tilknyttet til forskergruppa AcqVa.

I tillegg underviser jeg i emner om engelsk språkvitenskap, og har praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU.

 

Jeg har tidligere jobbet som transkribør på LIA-prosjektet og RELEMAST (UiT).

 

Faglige interesser:

  • Syntaks
  • Øy-restriksjoner
  • Adverbiale øy-restriksjoner
  • Komparativ syntaks
  • Datalingvistikk
  • Eksperimentell syntaks
  • Språklæring

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bondevik, Ingrid. (2018) Investigating the universality of adjunct islands through formal acceptability experiments. - A comparative study of English and Norwegian. 2018.

Andre

  • Bondevik, Ingrid. (2019) Norsk øyhopping? Topikalisering ut av adverbiale leddsetninger i norsk. MONS18 ; 2019-11-27 - 2019-11-29.