Bakgrunn og aktiviteter

Mitt doktorgradsprosjekt har arbeidstittelen; Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner i et sjøsamisk samfunn.

PhD prosjekt er en narrativ studie som skal undersøke hvordan tre generasjoner i et

kystsamfunn, der det historisk har vært sjøsamisk befolkning, opplever sine liv med fokus på den erfaringen som skapes gjennom lokal kunnskap. Studien vektlegger særlig overføring av lokal kunnskap og hvordan slik kunnskap former generasjonsrelasjoner og identiteter.

Studien er en case knyttet til prosjektet "Valuing the past, sustaining the future; Education, knowledge and identity across three generations in coastalCommunities"(FINNUT, Institutt for pedagogikk og livslang læring”, Norsk senter for barneforskning. Prosjektleder Anne Trine Kjørholt)