Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i sosialpedagogikk/barnevernsfaglige emner, og nestleder utdanning ved Institutt for sosialt arbeid.

Jeg bidrar også faglig i kraft av å være:

-  medlem i referansegruppen for forskningsprosjektet "Decisions and Justification in Child Protection Service"- prosjektansvarlig Høgskolen i Innlandet.

-  SU-fakultetets representant i Regionråd for RKBU Midt Norge.

-  medlem i referansegruppen for barnevernets læringsnettverk i Trøndelag.

-  medlem i tankesmia BlikkPåBarn.

Min faglige drivkraft er å bidra til et kompetent barnevern, gjennom god utdanning av kommende barnevernsarbeidere.

Jeg tror på at synliggjøring av gode praksiser i barnevernet inspirerer og "smitter",

Jeg er faglig nysgjerrig på gjeldende syn på barn, forvaltning av barneperspektivet og synliggjøring av barns eget perspektiv.

Barnevernledelse er også et fokusområde for meg.

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=318435&la=no&action=sok

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jacobsen, Inger. (2010) Veiledning som sosialpedagogisk praksis. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.
  • Jacobsen, Inger. (2007) Barnevernets forebyggende arbeid : barnevernsarbeideren i tverrfaglig samarbeid og veiledning som bevisstgjøringsprosess. Forebyggende barnevern : samarbeid for barnets beste.

Rapport/avhandling

  • Jacobsen, Inger. (2015) Døråpnere til barneverntjenester? - en kvalitativ intervjustudie av faglige ledere i helsestasjon, barnehage, skole og barneverntjeneste. 2015.