Inger Jacobsen

Universitetslektor og nestleder utdanning Institutt for sosialt arbeid
73559193 93689627

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er universitetslektor i sosialpedagogikk/barnevernsfaglige emner, og nestleder utdanning ved institutt for sosialt arbeid

Jeg er medlem i undervisningsteamet i nasjonal videreutdanning for barnevernledere - masteremne

Jeg er leder av Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen barnevern.

Jeg er styremedlem i Barnevernsambandet Sør-Trøndelag.

Jeg er SU fakultetets representant i Regionråd for RKBU Midt Norge.

Jeg er opptatt av å bidra til et kvalitativt godt barnevern gjennom synliggjøring av gode praksiser i barnevernet og gjennom å utvikle barneperspektivet og ledelsesperspektivet.

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=318435&la=no&action=sok

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jacobsen, Inger. (2010) Veiledning som sosialpedagogisk praksis. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.
  • Jacobsen, Inger. (2007) Barnevernets forebyggende arbeid : barnevernsarbeideren i tverrfaglig samarbeid og veiledning som bevisstgjøringsprosess. Forebyggende barnevern : samarbeid for barnets beste.

Rapport/avhandling

  • Jacobsen, Inger. (2015) Døråpnere til barneverntjenester? - en kvalitativ intervjustudie av faglige ledere i helsestasjon, barnehage, skole og barneverntjeneste. 2015.