Inger Balke

Universitetslektor. Helsesykepleier.

inger.balke@ntnu.no
61135379 40222218 Helvin-bygget, D209, Gjøvik