Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsmedarbeider ved Forskningsgruppe for kreft og palliasjon, Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Leinan, Ingeborg Megård. (2015) Arm venous compliance and maximal oxygen uptake: adding age, cardiovascular disease, exercise, and total blood volume to the discussion. 2015.
  • Leinan, Ingeborg Megård; Jenssen, Bjørn Munro. (2010) The effect of high and low volume of aerobic interval training on endothelial function in healthy men. 2010.