Bakgrunn og aktiviteter

Tema for mitt PhD-prosjekt er de nasjonale minnestedene etter 22. juli 2011, ved Utøya og i Oslo. Jeg studerer hvordan de nye minnestedene tar form dels som resultat av oppdragsgivers diskusjoner og forhandlinger med kunstnere/arkitekter, ofres pårørende og publikum, og dels som resultat av nåtidens forhandlinger med en tradisjonell kunstsjanger som i Norge er særlig forbundet med bearbeidingen av erfaringer fra andre verdenskrig. 

Prosjektet er del av et større forskningsprosjekt med tittelen "July 22 and the Negotiation of Memory", og finaniseres av NTNU og Stiftelsen Falstadsenteret

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

  • Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg. (2016) From Patriotic to Transnational Memory - Reflections on the Memorial Landscape of Norway ca. 1990-2014. Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches.

Rapport/avhandling

  • Hjorth, Ingeborg; Tvinnereim, Helga Stave. (2005) Nils Aas’ monument over kong Haakon VII. En analyse fra et semiotisk perspektiv. 2005.

Andre

  • Fagerland, Tor Einar; Gjermshusengen, Line; Hjorth, Ingeborg; Karevold, Åshild. (2015) Utstilling i 22.juli-senteret. Utstilling i 22.juli-senteret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kommunal og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2015-07-22.
  • Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line. (2015) De viktigste tingene fortelles med dempet stemme. Gemini [Internett]. 2015-07-22.
  • Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line. (2014) More openness more democracy. Possibilities for participation and learning in the July 22 memorial processes. Konferanse: Memory and Learning in a Changing World . Falstadsenteret, NTNU, IC MEMO; Falstadsenteret. 2014-09-15 - 2014-09-17.