Bakgrunn og aktiviteter

Tema for mitt PhD-prosjekt er de nasjonale minnestedene etter 22. juli 2011, ved Utøya og i Oslo. Jeg studerer hvordan de nye minnestedene tar form dels som resultat av oppdragsgivers diskusjoner og forhandlinger med kunstnere/arkitekter, ofres pårørende og publikum, og dels som resultat av nåtidens forhandlinger med en tradisjonell kunstsjanger som i Norge er særlig forbundet med bearbeidingen av erfaringer fra andre verdenskrig. 

Prosjektet er del av et større forskningsprosjekt med tittelen "July 22 and the Negotiation of Memory", og finaniseres av NTNU og Stiftelsen Falstadsenteret

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg. (2016) From Patriotic to Transnational Memory - Reflections on the Memorial Landscape of Norway ca. 1990-2014. Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches.
  • Kjørholt, Ingvild Hagen; Langås, Arne; Hjorth, Ingeborg. (2015) Redaktørenes forord. Tusen dager i fangenskap - et personlig vitnesbyrd fra nazistenes dødsleirer (Frank Storm Johansen).

Rapport/avhandling

  • Hjorth, Ingeborg; Tvinnereim, Helga Stave. (2005) Nils Aas’ monument over kong Haakon VII. En analyse fra et semiotisk perspektiv. 2005.