Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Seip, Ingebjørg. (2004) Form og fornuft. En filosofisk jakt på estetikkens formbegrep. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-548-4. Kulturstudier.
 • Seip, Ingebjørg. (2004) Form og fornuft. En filosofisk jekt på estetikkens formbegrep. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-548-4. Kulturstudier (35).
 • Faber, Hege C.; Seip, Ingebjørg. (1998) Det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) det urene. 1998. ISBN 82-7958-002-6.

Del av bok/rapport

 • Seip, Ingebjørg. (2007) Å se med kroppen. Fiksjon og fenomenologisk realisme hos Espolin Johnsen og AK Dolven. Å låne øyne å se med. Kaare Espolin Johnsons kunstnerskap.
 • Gerrard, Siri; Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål; Repstad, Pål. (2003) Perspektiver på fem års kulturforskning. Kulturforskning.
 • Gerrard, Siri; Børtnes, Jostein; Seip, Ingebjørg; Vaa, Aslaug; Repstad, Pål. (2003) Perspektiver på fem års kulturforskning. Kulturforskning.
 • Seip, Ingebjørg. (2000) Begjæret etter form. Utstillingsakatalog til Per Formos maleriutstilling 2000.
 • Seip, Ingebjørg. (2000) Er det mulig å skrive teori på en ny måte?. Fagskriving som dialog, Red: Sissel Lie.
 • Seip, Ingebjørg. (2000) Tekstens avsluttning, eller: Hvordan få ferdig en avhandling?. Fagskriving som dialog. Red Sissel Lie.
 • Faber, Hege Charlotte; Seip, Ingebjørg. (1998) Det urenes urenheter - en introduksjon. det urene.