Inge Sandaunet

Avdelingsingeniør Institutt for fysikk
73593644
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-157

Bakgrunn og aktiviteter