Bakgrunn og aktiviteter

- Opptak til norskkurs

- Opptak til grunnstudier: søkere med nordisk utdanning

- Vurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med opptak til master

- Intern overgang