Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i Kommunikasjonsjonsavdelingens mediegruppe. MIn oppgaveportefølje ligger primært innen følgende arbeidsområder:

* Populærvitenskapelig formidling av forskningsstoff gjennom Gemini.no og Forskning.no.

* Formidling av aktuelt stoff fra NTNU til nasjonale og internasjonale medier.

* Mediekontakt og pressebistand.

 

Tidliere arbeidsforhold:

Hovedlærer i journalistikk ved Norges Kreative Høyskole, Trondheim.

Journalist i Adresseavisen, Trondheim.

Journalist i Mediekompaniet, Trondheim.

 

Utdanning:

Cand mag. i journalistikk fra Høgskolen i Nordland og L’université Paul Sabatier, Frankrike.

Kunsthistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo.

Fotoutdanning fra Sogn vgs, Oslo.