Bakgrunn og aktiviteter

Phd tittel: Eksterne krefter og intern strømning i lokkede fleksible merder. Hovedveileder: Asgeir Sørensen. Medveiledere: Odd Faltinsen og Pål Lader (Sintef Fiskeri og Havbruk)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lader, Pål; Fredriksson, David W.; Volent, Zsolt; DeCew, Jud; Rosten, Trond Waldemar; Strand, Ida Marlen. (2016) Wave Response of Closed Flexible Bags. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization; Ocean Renewable Energy.
  • Lader, Pål; Fredrikkson, David W.; Volent, Zsolt; Decew, Judd; Rosten, Trond Waldemar; Strand, Ida Marlen. (2014) Drag Forces on, and Deformation of, Closed Flexible Bags. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology.
  • Strand, Ida Marlen; Sørensen, Asgeir Johan; Volent, Zsolt. (2014) Closed Flexible Fish Cages: Modelling and Control of Deformations. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 8A: Ocean Engineering.
  • Strand, Ida Marlen; Sørensen, Asgeir Johan; Lader, Pål; Volent, Zsolt. (2013) Modelling of Drag Forces on a Closed Flexible Fish Cage. Proceedings of the 9th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2013).