Bakgrunn og aktiviteter

Ida Marie Tvedt ble utdannet siv.ing i 2018 ved NTNU innen bygg- og miljøteknikk med fordypning i prosjektledelse. Hun har bakgrunn som konsktruksjonsingeniør fra Høgskolen i Vestlandet og Danmarks Tekniske Universitet.

Fagliginteresser

Prosjekteringsledelse, prosjektstyring, gjennomføringsmodeller, samhandlingsmodeller (alliancing, IPD, partnering), digitalisering, nettverksanalyse, human behavior, behavioral economics.

Doktorgrad: Formalities and human behavior. 

Veileder: Ole Jonny Klakegg og Per Morten Schiefloe.
Periode: 2018-2021.
Hensikt: Studere produktivitetsparadokset i dagens byggebransje ved å se på nettverk og atferd.