Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er konstituert seksjonssjef i utdanningsseksjonen ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Mine ansvarsområder er ledelse, koordinering og utvikling av aktiviteten i seksjonen. Jeg er også lederstøtte og rådgiver for faglig ledelse innen utdanningsområdet.