Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Li, Hongtao. (2019) Wave-Ice Interactions. Encyclopedia of Ocean Engineering.
  • Li, Hongtao; Lubbad, Raed; Monteban, Dennis. (2018) Review of wave-ice interaction studies. Proceedings of the 24th IAHR International Symposium on Ice Vladivostok, Russia June 4-9, 2018.