Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Guo, Hong; Trætteberg, Hallvard; Wang, Alf Inge; Gao, Shang. (2015) A Workflow for Model Driven Game Development. Proceedings of the 2015 IEEE 19th International Enterprise Distributed Object Computing Conference.
  • Guo, Hong; Trætteberg, Hallvard; Wang, Alf Inge; Gao, Shang; Jaccheri, Maria Letizia. (2015) Lessons from Practicing an Adapted Model Driven Approach in Game Development. Entertainment Computing - ICEC 2015 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29 - Ocotober 2, 2015, Proceedings.
  • Wang, Alf Inge; Guo, Hong; Zhu, Meng; Akselsen, Are Sæterbø; Kristiansen, Kenneth. (2010) Survey on Attitude Towards Pervasive Games. Games Innovations Conference, 2010. ICE-GIC 2010. International IEEE Consumer Electronics Society's.

Rapport/avhandling

  • Guo, Hong. (2015) Concepts and Modelling Techniques for Pervasive and Social Games. 2015. ISBN 978-82-326-0944-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (144).