Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll. (2018) Dynamic private-public wage gap: Return to experience, education level and city effect. 2018.
  • Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll. (2018) Identification of the private-public wage gap. 2018.
  • Stokke, Hildegunn Ekroll. (2016) Regional payroll tax cuts and individual wages: Heterogeneous effects across education groups. 2016.