Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stokke, Hildegunn Ekroll. (2016) Regional payroll tax cuts and individual wages: Heterogeneous effects across education groups. 2016.
  • Stokke, Hildegunn Ekroll. (2016) The gender wage gap and the early-career effect. 2016.
  • Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll. (2015) Handling amenities in income taxation: Analysis of tax distortions in a migration equilibrium model. 2015.
  • Rattsø, Jørn; Stokke, Hildegunn Ekroll. (2015) National income taxation and the geographic distribution of population. 2015.
  • Stokke, Hildegunn Ekroll. (2015) Regional payroll tax cuts and individual wages: Heterogeneous effects across education groups. 2015.