Bakgrunn og aktiviteter

  • Studieveileder innenfor studieområdene pedagogikk, utdanning og oppvekst, spesialpedagogikk, rådgivning og voksnes læring
  • Fullførte en mastergrad i psykologi ved NTNU i 2013
  • Videreutdanning i Karriererådgivning, Coaching og ledelse
  • Tidligere ansatt som studieveileder ved INDØK, Entreprenørskolen og Samfunnsøkonomi
  • Rekruttering og opptak til master