Bakgrunn og aktiviteter

 
  • HR- og rekrutteringskonsulent ved Det humanistiske fakultet
  • Jeg har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU
  • Videreutdanning i organisasjon og ledelse
  • Tillitsvalgt og styremedlem i Samfunnsviterne