Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt: System/fastlønn

Arbeidsområder:

  • Fastlønn
  • Lønnskjøring
  • Systemadministrator og brukerstøtte HR-portal (PagaWeb)
  • A-ordning/ A-melding
  • Skjemaflyt
  • Min Tid