Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved institutt for kunst- og medievitenskap. Min hovedfagseksamen, (Cand. Philol. ) avla jeg  i musikkvitenskap ved Musikkvitenskapelig Institutt, NTNU og min Dr. Philos i teatervitenskap ved Institutt for Kunst- og medievitenskap. NTNU.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser både bachelor- og masterstudenter. På bachelornivå underviser jeg i emnene DRA 1001: Teaterhistorie og sjangerforståelse og KM2000: Bachelorgraden. På masternivå underviser jeg i DRA3003: Historiske og teoretiske perspektiver på drama og teater, DRA3004: Nyere dramaturgiske perspektiver og DRA3007: Forskningsmetoder i drama og teater. I tillegg veileder jeg et bredt spekter av bachelor- og masteroppgaver innen det teatervitenskapelige feltet.

Faglige interesser:

                Afrikansk og asiatisk teater

                Ritual og performance-teori

                Teater og kjønn

                Teater og religion

                Teater og samfunn

                Musikkteater

Utvalgte forskningsprosjekter:

I.” Der skyggene taler. Magiske trommer og rituelle konflikter i asiatisk teater.”

Publisert aktivitet:

II.  ”Tradisjon, modernisering og endring i tanzaniansk teater» 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt om tanzaniansk teater mellom Hilde Kvam og Gunhild Brænne Bjørnstad, Høyskolen i Østfold.

Publisert aktivitet:

  • Bjørnstad Brænne, Gunhild 2015: Sukumiawa Mpakani-et demokratisk teaterprosjekt? Information, Nordic Journal of Art and research. Volum 2, 2015.
  • Kvam, Hilde. (2012) Arts education and crisis management. African Theater for Development-A creative road towards citizenship and cultural renewal? Journal of Urban Culture Research. 2012 vol. 5.

III. “Teater, religion og turisme” Teaterkulturer i skjæringspunktet mellom det urbane og det rurale.

Prosjektet er et nystartet forskningssamarbeid mellom forskere ved Culalongkorn University, Bangkok og Hilde Kvam

Publisert aktivitet:

Kvam, Hilde. (2011) “ City Culture at the Crossroads”. Journal of Urban Culture Research.

Jeg har tidligere vært gjesteforeleser ved:

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Høgskolen i Sør- Trøndelag
Høgskolen i Nord Trøndelag
Universiti Sains, Penang . Malaysia
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen.

 

Fast 5- årig  medlem i staben for fagfellevurderinger:

 

Linguistics and Literature studies

 

Kunstneriske produksjoner

  • Kvam, Hilde. (2004) Barabaig!. Barabaig
  • Kvam, Hilde. (2001) Fredskorpsprosjekt mellom den tanzanianske teatergruppa Tumaini Group og Institutt for kunst- og medievitenskap. NTNU.

Rapport/avhandling

  • Kvam, Hilde; Sørenssen, Bjørn. (2005) Den tapte ritus - Malaysisk Mak-Yong-teater i transformasjon fra ruralt til nasjonalt teater. Doktoravhandling for graden doctor philosophiae, NTNU