Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Undervisning og veiledning i litteratursøk
  • Referansehåndtering (EndNote, Zotero)
  • Forskningsstøtte
  • Bistand med systematiske litteratursøk
  • Kurs i NVivo

 

Bakgrunn

  • Bibliotekar og master i pedagogikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Kaalvik, Hilde. (2021) Tenker to hoder bedre enn ett? Samarbeid ansikt til ansikt mellom studenter på campus. Læringsfestivalen 2021 . NTNU og Diku; 2021-05-10 - 2021-05-11.
  • Kaalvik, Hilde; Fagervik, Andreas. (2021) NVivo-kurs før og etter korona - fra det fysiske rom til det virtuelle bibliotek. Den Digitale Doktorgraden – erfaringer fra et år med digital ph.d.-støtte Seminar for bibliotekenes nettverk for ph.d.-støtte. . Universitetet i Sørøst-Norge; Zoom. 2021-04-26 - 2021-04-27.
  • Kaalvik, Hilde. (2016) A study of method chapters in bachelor’s thesis to Social Educators at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU): How information literate are the bachelor students?. Creating Knowledge VIII . NordINFOLIT; Island. 2016-06-02 - 2016-06-03.