Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Hiim, Hilde. (2017) Ensuring Curriculum Relevance in Vocational Education and Training: Epistemological Perspectives in a Curriculum Research Project aimed at Improving the Relevance of the Norwegian VET. International Journal for Research in Vocational Education and Training.
 • Hiim, Hilde. (2015) Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 99 (2).
 • Hiim, Hilde. (2003) Læreren som forsker : erfaringer med en strategi for å forske i læreryrket. ?. vol. 87 (05.jun).
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (1999) Hva er yrkesdidaktikk? : om sammenhengen mellom yrkes- og profesjonsdidaktikk, yrkeskunnskap og yrkesrelevant forskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 83 (3).
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (1997) Hvordan kan en utvikle lærerutdanning som tar utgangspunkt i et mangedimensjonalt kunnskaps- og vitenskapsbegrep?. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 81 (1-2).
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (1995) Vitenskapssyn, kunnskapsutvikling og læring i yrkes- og profesjonsutdanningene. Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 79 (4).

Bøker

 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else. (2017) Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202529819.
 • Eikeland, Olav; Hiim, Hilde; Schwencke, Eva. (2015) Yrkespedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 9788205482661.
 • Hiim, Hilde. (2013) Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv?. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45429-3.
 • Hiim, Hilde. (2010) Pedagogisk aksjonsforskning: tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-40493-9.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2009) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Gyldendal Akademisk. 2009. ISBN 978-82-05-39163-5.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2006) Praksisveiledning i lærerutdanningen : en didaktisk veiledningsstrategi. Gyldendal Akademisk. 2006. ISBN 8205356033.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2001) Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. 2001.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (1998) Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-12792-3.

Del av bok/rapport

 • Hiim, Hilde. (2016) Educational action Research and the Development of Professional teacher knowledge. Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia.
 • Hiim, Hilde. (2015) Læreren som forsker. Yrkespedagogiske perspektiver.
 • Hiim, Hilde. (2014) Yrkesretting av fellesfag. Yrkesfaglæreres og elevers erfaringer i forsøk med yrkesretting av fellesfag. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13.
 • Hiim, Hilde. (2012) Relevant, praksisbasert yrkesutdanning. Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.
 • Hiim, Hilde. (2007) A strategy for practice-based education and research. The quality of practitioner research.
 • Hiim, Hilde. (2007) Forord. Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag.